De naam … Van Damme


Op 29 december 1885 schenkt Sidonia het leven aan Henri Van Damme, hun eerstgeborene. Samen met zijn ouders loodst hij de boerderij door de moeilijke jaren voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. Toch wordt er nog stevig gedreupeld, ondanks de steeds strengere regelgeving bij de productie van alcohol. Elke Belg verzet nog steeds 5,5 liter jenever per jaar.

In 1898 wordt de eerste stookinstallatie vervangen door splinternieuwe stoomstokerij. De meeste onderdelen hebben de tand des tijds doorstaan en zijn ook nu nog getuigen van de geestrijke geschiedenis van Stokerij Van Damme. De werkwijze om jenever te maken blijft tot op vandaag deze van in de beginjaren.


Naar generatie 4