In memoriam

1959
Ludo werd geboren en groeide op in de wijk Issegem te Balegem op de boerderij van zijn ouders Gerard en Marguerite. Van jongsaf genoot hij ervan om onder de vleugels te zijn van zijn nonkel Andre en tante Cecile van de Stokerij Van Damme. Als kleine jongen circuleerde hij op beide boerderijen waar het gonsde van de bedrijvigheid. Graag vertoefde hij er tussen de koebeesten, stookketels, graanvelden, tractoren en jeneverflessen. De vier seizoenen waren en zijn nog altijd de leidraad voor de vele werkzaamheden; planten en zaaien in de lente, oogsten in de warme zomer, veldwerk doen in de herfst en stoken in de koude winter.
1979
Tijdens zijn legerdienst overleed tante Cecile en vervoegde Ludo zijn nonkel Andre in de stokerij. Hij leerde nu echt de knepen van het vak & de passie voor het distilleren wakkerde verder aan.
1987
Ludo stichtte een gezin met Dominique, zij kregen drie dochters Sofie, Eva en Ilse. In de film van de voorbije dertig jaar zien we de verdere uitbouw van het huidige familiebedrijf tot stand komen met nieuwe jenevers, moderne stallen voor de veestapel, stokerijfeesten, hoevetoerisme, hoevevlees, de Stokerij als monument en het Koffiehuis. Maar Ludo bleef boer in hart en nieren. Hij voelde zich het best tussen de Balegemse velden waar hij op 07 september 2020, veel te vroeg, achtergebleven is. De herinneringen aan hem worden levendig gehouden en de vele anekdoten worden verder verteld; die sfeer kan men in de stokerij nog altijd opsnuiven. De 'Ludovicus Vodka' & het 'Ludobier' waren zijn laatste plannen en zijn nog gemaakt uit zijn handen, van eigen geteelde gewassen.

Op Ludo, sante!


Terug naar generatie 1